Hodnocení bylo ukončeno

Hodnocení pro LS 2016/2017 bylo ukončeno. Prohlédněte si výsledky hodnocení.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 483 ze 1271 1,74
Filozofická fakulta 18 ze 666 1,52
Pedagogická fakulta 426 ze 2124 1,52
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 105 ze 168 1,64
Teologická fakulta 41 ze 669 1,48
Zdravotně sociální fakulta 391 ze 1904 1,59
Zemědělská fakulta 35 ze 1076 1,79