Hodnocení bylo ukončeno

Hodnocení pro ZS 2019/2020 bylo ukončeno. Výsledky budou zveřejněny 17.02.2020 00:00.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 542 ze 1206 1,68
Filozofická fakulta 8 ze 568 1,50
Pedagogická fakulta 289 ze 2173 1,53
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 92 ze 139 1,49
Teologická fakulta 29 ze 698 1,41
Zdravotně sociální fakulta 20 ze 1644 1,58
Zemědělská fakulta 19 ze 962 1,60