Hodnocení bylo ukončeno

Hodnocení pro LS 2018/2019 bylo ukončeno. Prohlédněte si výsledky hodnocení.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 359 ze 1051 1,68
Filozofická fakulta 44 ze 542 1,66
Pedagogická fakulta 318 ze 1950 1,52
Přírodovědecká fakulta 0 ze 926 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 85 ze 114 1,45
Teologická fakulta 68 ze 637 1,46
Zdravotně sociální fakulta 238 ze 1619 1,58
Zemědělská fakulta 83 ze 858 1,57