Hodnocení je spuštěno

Hodnocení pro LS 2016/2017 probíhá do 05.06.2017 23:59.