Hodnocení bylo ukončeno

Hodnocení pro LS 2016/2017 bylo ukončeno. Prohlédněte si výsledky hodnocení.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 478 ze 1271 1,74
Filozofická fakulta 16 ze 666 1,65
Pedagogická fakulta 368 ze 2124 1,50
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 105 ze 168 1,64
Teologická fakulta 36 ze 669 1,49
Zdravotně sociální fakulta 342 ze 1904 1,59
Zemědělská fakulta 25 ze 1076 1,73