Hodnocení bylo ukončeno

Hodnocení pro ZS 2016/2017 bylo ukončeno. Prohlédněte si výsledky hodnocení.

Fakulta Hodnotilo studentů Výsledná známka
Ekonomická fakulta 924 ze 1502 1,81
Filozofická fakulta 46 ze 751 1,53
Pedagogická fakulta 412 ze 2413 1,57
Přírodovědecká fakulta 0 0,00
Fakulta rybářství a ochrany vod 109 ze 197 1,63
Teologická fakulta 67 ze 722 1,52
Zdravotně sociální fakulta 547 ze 2037 1,61
Zemědělská fakulta 112 ze 1244 1,58