Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Ústav akvakultury a ochrany vod UA 1,10 231
Ústav komplexních systémů SKS 1,19 69
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický VURH 1,09 131