Název katedry Zkratka Průměr hodnocení Počet hodnotitelů
Ústav akvakultury a ochrany vod UA 1,51 343
Ústav komplexních systémů SKS 1,75 104
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický VURH 1,55 208